Annons

”Missledande om kunskap och konstruktivism”

Att konstruktivismen skulle leda till någon slags ensidig ”egeninlärning” och ”elevcentrering” är en grov missuppfattning, skriver Christina Björn i en replik om kunskaper och skolan.
Att konstruktivismen skulle leda till någon slags ensidig ”egeninlärning” och ”elevcentrering” är en grov missuppfattning, skriver Christina Björn i en replik om kunskaper och skolan. Foto: Lars Pehrson
Under strecket
Publicerad

I den artikel om behovet av en ny kunskapssyn i skolan, som presenterats i på SvD Debatt 20/10, efterlyses en ny läroplan baserad på en vetenskapligt grundad syn på kunskap och inlärning. Debattörerna menar att man bör ”göra upp med det skolparadigm som präglas av en konstruktivistisk, postmodern kunskapssyn och en elevcentrerad pedagogik”. Det tycks här som om konstruktivism och postmodernism skulle gå hand i hand, vilket är en grov missuppfattning.

Konstruktivismen är en seriös och vetenskapligt grundad kunskapsteori med rötter hos Jean Piaget och vidareutvecklad av andra forskare som intresserat sig för människors kognitiva utveckling och lärande. Den sätter fokus på hur vi lär och konstruerar/bygger upp alltmer sofistikerade begrepp inom olika områden under vår utveckling. Detta är relevant kunskap för lärare som ju ska bistå den lärande i att uppnå de kunskapsmål, som kan vara aktuella i de enskilda fallen. Läraren är den som på avgörande sätt kan skapa goda eller sämre villkor för den lärande i att uppnå dessa mål genom sitt sätt att planera undervisningen utifrån sin bedömning dels av elevgruppens förkunskaper och dels av undervisningens innehåll och mål.

Christina Björn.

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons