Annons

Erik Sidenvall:Missionärerna har färgat vår bild av världen

Det finns en ökande nyfikenhet på missionens historia och flera romaner på senare tid har skildrat missionärers livsöden. I Sverige bidrog missionsverksamheten till att bryta med den kulturella orienteringen mot Kontinentaleuropa, och rikta intresset mot USA.

Under strecket
Publicerad

Kulturimperialister av värsta sort, CIA-agenter eller trångsynta fanatiker. Hjältar som offrade allt för sin tro, humanitetens budbärare och den universella mänsklighetens apostlar. Det är få kategorier av människor som varit föremål för så skiftande och så överdrivna omdömen som de kristna missionärerna. Redan från det att missionsintresset tog verklig fart i Europa och USA under 1800-talet, har just missionärerna förmått att både reta och inspirera. Bland missionens tillskyndare syntes de förverkliga den kristna trons tankar om självutgivande kärlek och Nya Testamentets uppmaning ”att göra alla folk till lärjungar”; bland belackarna utmålades de som halvbildade människor från de lägre samhällsskikten, utan mentala förmågor att begripa de kulturer som de kom att konfronteras med. Även vad gällde deras motivation har åsikterna gått isär: de positivt inställda betonade idealitet, människokärlek och gudsfruktan; de negativa, egenintresse och en patologisk längtan efter dominans. Även inom forskarvärlden har det varit svårt att komma till nyanserade tolkningar. Svaren har många gånger varierat med observatörens eventuella religiösa orientering och engagemang. Vem har rätt? Och vem har fel?

Ger man sig in i djungeln av individuella missionärsöden kan man utan större svårigheter hitta exempel som kan användas för att stärka båda ”sidors” argument. Här finns män och kvinnor som handlat utifrån en upplevelse av andlig kallelse och som osjälviskt verkat (så gott de förstod) för sina medmänniskors bästa. Men det går också att gräva fram individer vars motiv var långt mindre ”rena” och vars handlingar inte vittnade om en överdriven kärleksfullhet. Den ”gråa massan” av missionärer låg förmodligen någonstans där emellan. I forskningen har man alltmer kommit fram till det konstruktiva i att betona de blandade motiven och de ambivalenta resultaten som det bästa sättet att tala om missionsaktiviteten. Dikotomierna upplöses och verkliga människor, rotade i sin samtid, träder fram.

Annons
Annons
Annons