Missbrukarbarn kan få ökad hjälp

Flera hundra barn föds skadade varje år för att deras mammor missbrukat. Ännu fler far sedan psykiskt illa i hemmen. Förutom mer specialiserad mödravård krävs en ny typ av barnavårdsteam som har uppsikt över barnen fram till skolåldern, anser regeringens utredare av missbruksvård.

Under strecket
Publicerad
Annons

Gravida kvinnor med missbruksproblem och deras barn är en utsatt grupp som utredaren, förre landshövdingen Gerhard Larsson, särskilt vill lyfta fram. Nästa höst ska han vara färdig med sin översyn av hela den svenska missbruks- och beroendevården. Men redan nu ser han vissa nödvändiga åtgärder.

–På varje mödravårdscentral bör det finnas någon barnmorska med kunskap om beroende- frågor. Men därutöver bör åtminstone alla större orter ha specialistmödravårdscentraler dit gravida kvinnor med uttalade missbruksproblem kan remitteras, säger Gerhard Larsson.

Annons
Annons
Annons