Annons
X
Annons
X

Missbruk skapar förtvivlan, oberoende preparat

Cannabis-planta på en odling i amerikanska delstaten Kalifornien där så kallad medicinsk cannabis är tillåten.
Cannabis-planta på en odling i amerikanska delstaten Kalifornien där så kallad medicinsk cannabis är tillåten. Foto: ALEXANDRE MENEGHINI/AP

De tankemässiga kullerbyttorna haglar i debatten gällande legalisering av cannabis. Den senaste akrobatiken presenterades av Leo Pierini med flera på Brännpunkt 14/9.

Återigen presenteras det märkliga argumentet att andra droger som är tillåtna utgör en större risk för skador. Men det som forskningen entydigt visar är att desto fler människor i samhället som nyttjar preparat och desto mer socialt accepterat det är, ju större andel utvecklar missbruk och beroende. Att då tillåta ytterligare en drog som cannabis leder till att ett flertal kommer att få en lite trevligare fredagskväll med sina vänner, samtidigt som en mindre andel individer offras. Den gruppen kommer att utveckla ett missbruk som allvarligt kommer att försämra deras livssituation samt utgöra en ständig källa till oro och hot för anhöriga. Därför är legalisering inte ett etiskt riktigt beslut.

Enkelt uttryckt så driver de som företräder en legalisering av narkotika linjen att vi kan offra en minoritet för att majoriteten skall få ha det roligare.

Annons
X

Därmed är debatten märkligt tillskruvad, istället för att tala om att legalisera fler preparat borde debatten snarare ifrågasätta alkoholens, de narkotikaklassade läkemedlens och tobakens vara eller icke vara i vårt samhälle. Samma situation råder kring alla de tillåtna preparat vi har i samhället; låt det stora flertalet ha en festligare kräftskiva så kan minoriteten bära bördan av överdoser, delirium och lever- och lungcancer.

Att våld och kriminalitet inte ökar när det gäller cannabis torde vara ett tämligen ihåligt argument. Anorektiker bidrar inte heller till statistiken när det gäller våld och kriminalitet men likväl lever de i en livssituation som inte kan anses vara god och de behöver få hjälp. Att hänvisa till att andra inte tar skada av ett självdestruktivt beteende och sluta sig till att personer skall få ägna sig åt ett sådant beteende utan att samhället reagerar är inte försvarbart.

En av de starkaste krafterna som håller majoriteten av invånarna av samhället inom lagens gränser är inte det juridiska straffet utan värderingarna om rätt och fel. Det sociala stigmat av att begå kriminella handlingar eller socialt avvikande beteenden är i sig en av de främsta krafterna vi har för att minimera destruktivt eller självdestruktivt beteende. Det som dock fortfarande är ett beklagligt faktum är att samhället har svårt att stödja och hjälpa de personer som befinner sig utanför det socialt styrda rättesnöret. Dessa individer behöver få hjälp och samhället behöver allt mer inrikta sig på att upptäcka, följa upp och stödja dessa individer. Allt för ofta stannar vi bara vid upptäckandet och kvar står en utpekad individ som blivit straffad.

För vi ålägger individer som har minskad förmåga eller total avsaknad av den att resonera om sitt missbruk och att ensamma fatta beslutet om att sluta. Sjukvården och socialtjänsten bär gemensamt ansvaret för att aktivt söka upp dessa individer. Diskussionen behöver fortsätta men fokus bör snarare handla om hur vi ger och erbjuder vård än huruvida vi behöver större mängder narkotiska preparat i samhället.

GUSTAV GABRIELSSON

socionom yrkesverksam med missbruk och beroendefrågor

Annons
Annons
X

Cannabis-planta på en odling i amerikanska delstaten Kalifornien där så kallad medicinsk cannabis är tillåten.

Foto: ALEXANDRE MENEGHINI/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X