Annons

”Missa skatten med en dag kan räcka för fällning”

Det är givetvis mycket glädjande att Skatteverket vill bidra med information om hur skatteregler faktiskt tillämpas. Att skattesystemet i dag är så komplicerat att endast direktörer på Skatteverket tycks ha denna insikt är kanske skäl till oro dock, skriver chefsekonom Daniel Wiberg, Företagarna, i en slutreplik.

Publicerad
Daniel Wiberg
Daniel Wiberg Foto: Viktor J Fremling

Det är helt riktigt att frågan om hur lagstiftningen kring företrädaransvar ska se ut är en fråga för regering och riksdag. Företagarna har länge förespråkat att det skatterättsliga företrädaransvaret utreds, något som också föreslogs i utredningen ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet” (SOU 2016:72). Att ingenting har hänt är desto mer anmärkningsvärt då frågan även föranlett ett tillkännagivande från riksdagen redan i mars 2015.

Daniel Wiberg

Foto: Viktor J Fremling Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons