Annons

Miris har piggnat till – försäljningen ökade

Miris, som handlas på Aktietorget, redovisar försäljningstillväxt under andra kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol, tack vare ökat försäljningsfokus.

Direkt
Publicerad

Nettoomsättningen för andra kvartalet blev 2,9 miljoner kronor (1,6) och under första halvåret blev då nettoomsättningen 7,4 miljoner kronor (4,2).

"Första halvåret 2017 har inneburit en kraftig försäljningsökning jämfört med samma period 2016. Anmälan till Läkemedelsverket 2016 innebar att försäljningen bromsades upp för stora delar av 2017. Det är styrelsens uppfattning att nu med ändrat fokus på försäljning kommer Miris nå positivt kassaflöde någon gång under 2018", heter det.

Annons
Annons
Annons