Annons

Mirakel överflödiga

Under strecket
Publicerad

Tolv miljoner människor dör varje år av sjukdomar som orsakas av dålig vattenkvalitet. Det framgår av informationen i samband med det symposium som just nu pågår i Stockholm med anledning av Världsvattenveckan. Ett tusental experter och andra intressenter från omkring 100 länder deltar. Detta årliga hydroevenemang har etablerats som en viktig mötesplats där samtal och debatt om viktiga framtidsfrågor kan föras.

Stora konferenser om stora problem utmynnar ofta i ett jonglerande med siffror och mer eller mindre verklighetsfrämmande proklamationer. Vattenöverläggningarna i Stockholm kommer säkert att bjuda på sin beskärda del av sådant, men förhoppningsvis resulterar evenemanget också i att mer jordnära kunskaper och insikter vinner spridning. Vissa av världens problem kan te sig svåra att lösa, men vattenbristen är inte nödvändigtvis ett bekymmer av den arten. Det finns många goda exempel att studera, både vad gäller teknik och formerna för samarbete och utveckling. Vad som behövs för att tackla bristerna är i regel inte några mirakel utan bara rimligt goda förutsättningar, det vill säga fred, samarbete och välstånd.

Annons
Annons
Annons