Annons
Aktieanalys

Björn Rydell:Mips: Hög tillväxt, höga förväntningar

Hjälmbolaget Mips är ett av börsens snabbast växande bolag. Koncernens finansiella mål år 2020 ser ut att vara inom räckhåll. Kan tillväxten bestå finns bra uppsida kvar. Aktiemarknadens förväntningar på att detta ska ske är dock höga.

Uppdaterad
Publicerad
MIPS lösning skyddar hjärnan från rotationsskador vid sneda islag. Teknologin säljs som en slags ingrediens till hjälmtillverkare runt om i världen. Fram till 2018 har bolaget sålt mer än 9,2 miljoner MIPS BPS enheter till cykel, motorcykel, snösport, ridsport och klättring.
MIPS lösning skyddar hjärnan från rotationsskador vid sneda islag. Teknologin säljs som en slags ingrediens till hjälmtillverkare runt om i världen. Fram till 2018 har bolaget sålt mer än 9,2 miljoner MIPS BPS enheter till cykel, motorcykel, snösport, ridsport och klättring.

Mips (182,40 kr) utvecklar och säljer produkter för hjälmbaserad säkerhet. Bolaget är marknadsledande inom lösningar för rotationsskydd. Mips teknologi Brain Protection System (BPS) skyddar mot rotationsrörelser och sneda träffar mot användarens huvud.

Produkten integreras i befintliga hjälmar och kan användas av sportutövare samt i hjälmar för yrkesmässigt bruk. Största målgruppen är cyklister och motorcyklister.

Mips har sedan noteringen 2017 var en riktig tillväxtraket. Såväl operativt som aktiekursmässigt. I fjol växte Mips hela 50 procent organiskt till 193 Mkr. Med bruttomarginaler på över 70 procent så är lönsamheten god (38 procent rörelsemarginal 2018).

Annons
MipsQ2 2019Q2 2018
Omsättning82,6 Mkr55,6 Mkr
Tillväxt 49%52%
Organisk tillväxt38%53%
Bruttomarginal74,6%73,6%
Rörelseresultat36,8 Mkr21,7 Mkr
Rörelsemarginal44,5%39,0%
Vinst per aktie 1,12 kr 0,67 kr
Rullande vinst per aktie2,97 kr 1,18 kr

Dagens halvårsrapport visar på att tillväxten fortsätter. Mips växer 38 procent organiskt i kvartalet. En kategori som utvecklats starkt är kunder inom snö, alltså skidhjälmar. Försäljningsökningen drivs likt de föregående kvartalen av att Mips befintliga kunder fortsätter öka volymerna.

Under andra kvartalet har två kunder till Mips implementerat tekniken i två nya kategorier (hockey och industri). Detta påvisar bredden av att teknologin kan användas i en rad olika hjälmtyper.

Bruttomarginalen förbättrades en procentenhet till följd av gynnsammare produktmix samtidigt som rörelsemarginalen steg till 44,5 procent (39,0). Det är högre än rörelsemarginalmålet på 40 procent.

MipsQ1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Q1 2019Q2 2019
Omsättning23,6 Mkr55,6 Mkr51,1 Mkr62,2 Mkr44,9 Mkr82,6 Mkr
Tillväxt 12%52%88%53%90%49%
Organisk tillväxt20%53%77%44%71%38%
Bruttomarginal73,3%73,6%73,1%74,9%72,8%74,6%
Rörelseresultat1,8 Mkr21,7 Mkr20,8 Mkr28,7 Mkr11,8 Mkr36,8 Mkr
Rörelsemarginal7,6%39,0%40,7%46,1%26,3%44,5%
Vinst per aktie 0,07 kr 0,67 kr 0,61 kr 0,85 kr 0,38 kr 1,12 kr

Mips har under kvartalet även genomfört två förvärv av immateriella rättigheter till teknologierna Fluid och Glidewear. Mips har tidigare licensierat dessa två teknologier i begränsad omfattning. Men ser potential till att vidareutveckla dessa som komplement till bolagets befintliga produktportfölj.

Ett stark immateriellt skydd är av stor vikt. Mips har tidigare haft patenttvister med bland anant Bauer Hockey. Mips arbetar kontinuerligt för att stärka och förbättra bolagets patentportfölj. Under 2018 registrerades 67 godkända patent och cirka ett 80-tal är under ansökan.

Mips har även bytt VD under kvartalet. Max Strandwitz tidigare finanschef på Mips har tagit över. Sedan noteringen 2017 har Mips arbetat mot bolagets 2020-mål som följer i tabellen nedan.

Finansiella mål2020-målUtfall R12M
Omsättning400 Mkr241 Mkr
Rörelseresultat160 Mkr98,1 Mkr
Rörelsemarginal40%41%

Bolaget kommer anordna en kapitalmarknadsdag i september där nya finansiella mål kommer presenteras.

2018 använde 78 hjälmvarumärken Mips BPS-teknologi i sina produkter. Mips levererade 3,8 miljoner BPS-enheter till 448 hjälmmodeller. Bolagets främsta fokus är hjälmar på konsumentmarknaden. Den uppskattas till 33 miljoner hjälmar per år.

Störst acceptans finns inom cykelkategorin. Även skidhjälmar är en växande marknad. I USA:s skidorter använde cirka 38 procent hjälm under vintersäsongen 2005/2006. Säsongen 2017/18 var motsvarande siffra 84 procent. Den kraftiga ökningen beror sannolikt på en ökad medvetenhet kring säkerhetstänk och en ökad professionalism.

Mips kommer även fokusera allt mer på hjälmar för yrkesmässigt bruk som militär, polis och räddningstjänst etc. Detta innebär en potential på cirka 10 miljoner hjälmar årligen. Det finns begränsad marknadsstatistik men Mips uppskattar själva att bolagets fokusmarknad uppgår till över 70 miljoner hjälmar. Det är med andra ord inget fel på tillväxtmöjligheterna.

Mips är i relativt hög grad beroende av ett fåtal kunder. Bolagets största kund stod för 28 procent (29) av omsättningen 2018. Medan de fem största kunderna utgjorde 62 procent av försäljningen (66).

Mips
Börskurs:182,40 kr
Antal aktier (miljoner):25,5
Börsvärde:4 659 Mkr
Nettokassa:158 Mkr
VDMax Strandwitz
StyrelseordförandeMagnus Welander
SvD Börsplus huvudscenario
20182019E2020E2021E
Omsättning193290377471
- Tillväxt53,3%50,6%30,0%25,0%
Rörelseresultat73125166212
- Rörelsemarginal37,9%43,0%44,0%45,0%
Resultat efter skatt56101126161
Vinst per aktie2,234,004,906,30
Utdelning per aktie2,502,503,003,50
Direktavkastning1,4%1,4%1,6%1,9%
Avkastning på eget kapital23%35%38%40%
Operativt kapital/omsättning11%15%19%22%
Nettoskuld/EBIT-3,3-1,6-1,4-1,3
P/E81,845,637,229,0
EV/EBIT61,736,127,121,2
EV/Sales23,415,511,99,6

Vi räknar med att Mips kan upprätthåll en stark tillväxttakt under kommande år. Både drivet av ökade volymer från befintliga kunder i kombination med bolaget adresserar nya hjälmtyper. Vi tror att Mips når 45 procent rörelsemarginal i slutet på prognosperioden. Teoretiskt sett kan den säkerligen bli ännu högre. En multipel på 25 gånger rörelsevinsten ger en uppsida på cirka 25 procent.

Blir det optimistiska scenariot verklighet är uppsidan stor.

Aktiemarknadens förväntningarna på att Mips fortsatt ska leverera en stark tillväxt är hög. I mars 2019 föll Mips-aktien cirka 30 procent under en dag då cykeltillbehörsbolaget Bontragers påstod att deras nya teknologi är bättre än Mips.

Om Bontragers blir att räkna med framöver får framtiden utvisa. Men bara faktumet att aktien föll så pass kraftigt en enskild dag tyder på att förväntningarna på Mips är höga. Ökar konkurrensen med prispress som följd är nedsidan stor (pessimistiskt scenario).

Börsplus slutsats

Mips besitter många egenskaper som är lätta att gilla. Stark marknadsposition på en växande marknad med goda tillväxtmöjligheter. Höga bruttomarginaler och en solid balansräkning.

Förväntningar på bolaget är dock höga. Den som konstant kommer drabbas av huvudbry kring den höga värderingen bör avstå. Potentialen är fortsatt lockande men samtidigt tycker vi säkerhetsmarginalen är för klen för att motivera ett köpråd i dagsläget. Mips får trots allt ses som någon form av ett enproduktsbolag. Vi landar i en neutral hållning.

Mips tio största ägareAndel
Tredje AP-fonden7,28%
Swedbank Robur Fonder6,65%
Capital Group5,52%
Bell Technology Acquisition LLC5,00%
C WorldWide Asset Management4,45%
HealthCap3,58%
Kuwait Investment Authority2,43%
AMF Försäkring & Fonder2,20%
JP Morgan Asset Management1,72%
Consensus Asset Management AB1,45%
Källa: Holdings

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
Annons

MIPS lösning skyddar hjärnan från rotationsskador vid sneda islag. Teknologin säljs som en slags ingrediens till hjälmtillverkare runt om i världen. Fram till 2018 har bolaget sålt mer än 9,2 miljoner MIPS BPS enheter till cykel, motorcykel, snösport, ridsport och klättring.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons