Annons

”Minusräntan har sänkt tilliten till Riksbanken”

Foto: Carl Bredberg

Riksbanken bör anpassa sin penningpolitik efter det nya läget i ekonomin, skriver nationalekonomerna Fredrik N G Andersson och Lars Jonung i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Håkan Rojder, Tomas Oneborg

Cecilia Skingsley och Per Jansson, medlemmar i Riksbankens direktion, försvarar ”det penningpolitiska experimentet” (uttrycket är myntat av riksbankschefen Stefan Ingves) som minusräntan under åren 2015–2019 utgör. De vänder sig mot vår kritik (SvD 14/1) med i huvudsak fyra argument.

För det första, den negativa räntan var nödvändig för att nå inflationsmålet på 2 procent och därmed för att bevara förtroendet för Riksbanken. För det andra, det globala ekonomiska läget har tvingat fram negativa räntor. För det tredje, det ligger inte i Riksbankens mandat att ta hänsyn till penningpolitikens effekter på förmögenhetsbildningen. För det fjärde, den negativa räntan har sänkt arbetslösheten och därmed minskat klyftorna i vårt land.

Annons
Annons
Annons