Minus för Fast Partner

Fast Partner redovisar ett resultat efter skatt på -86,4 miljoner kronor (-5,2) för det andra kvartalet 2009. Resultatet per aktie blev -1:70 kronor (-0:10).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Hyresintäkterna blev 103 miljoner kronor (105).

Driftnettot blev 67,5 miljoner kronor (72,9).

Annons
Annons
Annons