Minskat substansvärde i Öresund

Investment AB Öresund redovisar ett substansvärde på 73 kronor per aktie per den 31 december. Det är en minskning med 40,2 procent, justerat för lämnad utdelning och inlösen, sedan ingången av 2008, enligt bolaget bokslutsrapport.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Under årets fjärde kvartal minskade substansvärdet med 12 kronor per aktie, en nedgång med 13,2 procent.

Störst negativ påverkan hade HQ Bank, Nobia, Bilia, Avanza, Volvo, Fabege, Industrivärden, Husqvarna, Electrolux och Skistar. Inget innehav hade någon väsentligt positiv påverkan på substansvärdet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons