Minskat minus för Medivir

Medivir redovisar ett resultat efter skatt på -29,3 miljoner kronor för helåret 2007 (-196), motsvarande ett resultat per aktie om -1:74 kronor (-15:16).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Rörelseresultatet blev -37,3 miljoner kronor (-202) medan resultatet efter finansiella poster uppgick till -28,8 miljoner kronor (-201).

Nettoomsättningen blev 250 miljoner kronor för 2007 (126).

Annons
Annons
Annons