Annons

Minskat minus för Karo Bio

Karo Bios resultat efter skatt uppgick till -31,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2008 (-54,7). Resultatet per aktie blev -0:27 kronor (-0:47)

Under strecket
Direkt
Publicerad

Nettoomsättningen landade på 1,8 miljoner kronor (1,8).

För perioden januari-december redovisar bolaget ett resultat efter skatt på -175 miljoner kronor (-203), och en nettoomsättning på 10,7 miljoner kronor (7,5).

Annons
Annons
Annons