Minskande fångster

Under strecket
Publicerad
Annons

Strömmingens
ändrade lek-
vanor i Bottenhavet från vår till höst bidrar till det uppmärksammade hotet mot surströmmingen. Vårfångsterna som utgör råvaran till höst- ens utbud minskar år från år, just nu med cirka en tredjedel. År 2003 användes 605 ton strömming till surströmmingsproduktionen.
År 2000 fång-
ades totalt
56 000 ton strömming/sill av yrkesfiskre och nästan
7 000 ton av sportfiskare.

INGER ATTERSTAM

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons