Annons

Minskad vikt för allmän försäkring

De offentliga försäkringarna täcker en allt mindre andel av inkomstbortfallet vid sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet. Därför har kompletterande privata eller kollektivavtalade försäkringar fått allt större ekonomisk betydelse, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad

Ett exempel är sjukförsäkringen, där andelen som har en inkomst som överstiger takbeloppet ökat kraftigt. År 1992 hade 14 procent av männen och 2 procent av kvinnorna i arbetsför ålder en inkomst som översteg taket. År 2010 var andelen nära hälften bland männen och en fjärdedel av kvinnorna.

Socialförsäkringsförmånerna har från 1992 till 2012 legat ganska stilla, med hänsyn till inflationen.

Annons
Annons
Annons