Minskad sjukfrånvaro kan öka arbetslösheten

Under strecket
Publicerad
Annons

apropå | Målkonflikter
Om deltidsarbete omvandlas till heltid kan antalet arbetade timmar på arbetsmarknaden växa snabbt och i mycket stor omfattning.
Men sysselsättningen ökar inte alls. Den kan till och med sjunka om vikariat och korttidsanställningar upphör som en följd av förändringen.
Samma paradox uppstår om sjukfrånvaron faller snabbt och de sjukskrivna återgår i arbete. Sjuktalen faller, men arbetslösheten ökar, åtminstone på kort sikt.
På de tjänster som i dag är besatta med korttidsanställda innebär ett snabbt tillfrisknande bland de sjukskrivna att de återinträder i arbete.
Det leder till uppsägningar av kortare kontraktsansställda eller vikarier med ökad arbetslöshet som följd.

Hur stor del av sjukfrånvaron som ersatts med visstidsanställda och vikarier är osäkert. Exakta uppgifter saknas. Men att ett snabbt tillfrisknande bland en stor del av de sjukskrivna får direkt effekt på arbetslösheten är det ingen tvekan om.
Lika uppenbart är att sysselsättningen - räknat som antal personer -
kan stå stilla om arbetstiden ökar eller minskar på den redan existerande styrkan på arbetsmarknaden.
Ansträngningarna att nå målen: halverad sjukfrånvaro fram till 2008, sysselsättningen på 80 procent till och med 2004, öppen arbetslöshet på max 4 procent och ett ökat antal studenter på högskolan verkar i olika riktning och låter sig svårligen förenas på kort sikt.
Facken inom Industrin, FI, har räknat och funderat kring sysselsättningsmålet och försökt beräkna vilka arbetskraftsreserver som finns att tillgå.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons