Annons

”Minska inte politikens inflytande över försvaret”

Den slutgiltiga analysen över hotbilder måste vara politisk just på grund av att strategiska bedömningar är subjektiva. Någon måste ta politiskt ansvar för försvarspolitiken, skriver Marco Nilsson, docent i statsvetenskap, i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg, PrivatBild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg, PrivatBild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg, Privat

Sveriges försvarsförmåga har skapat mycket oro och debatt. Olika aktörer, både politiker och militären, gör olika bedömningar om hur sannolikt det är att Sverige kan bli inblandad i en militär konflikt. Mot denna bakgrund menar tre ledamöter i den Kungliga Krigsvetenskapsakademin, med generalmajor Anders Brännström i spetsen, att sannolikhetsbedömningar i försvarspolitiska sammanhang bör avskaffas (SvD 23/1). Professor Ingelstam försvarar deras utgångspunkt eftersom det handlar om ”sällsynta händelser med stora konsekvenser” (SvD 28/1). De tre ledamöternas slutsats är att ”det är underrättelsetjänstens uppgift att kartlägga och bedöma möjligheter till angrepp mot Sverige”.

Annons
Annons
Annons