Minska den statliga styrningen av lärarna

Nu tycks alltfler dra slutsatsen att staten bör styra skolan ännu mer än hittills. Frågan är om det inte vore bättre att utreda konsekvenserna av att försvaga den statliga styrningen av skolan. Det skulle göra skolan mer attraktiv som arbetsplats, skriver Birger Hultman, tidigare kommunalråd i Täby.

Under strecket
Publicerad
Annons

Alltmer börjar skoldebatten fokusera på frågan om staten bör utöka sin styrning av landets skolor. Denna strävan startade redan under Göran Perssons regeringar, men den statliga styrningen av skolan har accelererat under senare år. Nya styrande lagregler, förstärkt Skolinspektion, ökat fokus på nationella prov, flera riktade statsbidrag är exempel på aktuella statliga ingrepp i de enskilda skolornas verksamhet. Som ett led i denna ”Björklundisering” kan även räknas de lagändringar som inskränker rektorernas möjligheter att anställa de lärare de vill ha. Önskan om statlig styrning har också medfört att lärarna och rektorerna fått utökade krav på betungande dokumentation och administration.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons