Annons

Minska antalet politiker i riksdagen

Risken med att det skapas något av en särskild ”klass” av yrkespolitiker är att de blir mindre representativa för den befolkning de är utsedda att representera. Vi har därför tre konkreta förslag på hur vi behöver arbeta för att minska utbredningen av yrkespolitiker, skriver Aron Modig, förbundsordförande för KDU.

Under strecket
Publicerad

I tisdagens upplaga av Svenska Dagbladet (
10/1) gjorde tidningen en granskning av de svenska ministrarnas civila bakgrund, i avseende på utbildning och arbetslivserfarenhet utanför politiken. Det var på många sätt en deprimerande läsning. Få av ministrarna har någon längre erfarenhet av civilt arbete utanför den politiska sfären, men utbildningsnivån är förhållandevis låg. SvD:s granskning visar att statsråden i snitt har studerat ungefär tre år, arbetat knappt sju år och varit heltidspolitiker eller arbetat politiskt i mer än hela 17 år. Utrymmet för människor med en annan bakgrund än den partipolitiska är högst begränsat. Det är alltså en samling av långvariga yrkespolitiker som utgör de styrande i Sverige.

Är då detta ett problem? Jag menar att så är fallet. Att vägen till den politiska toppen alltför ofta går från ungdomsförbund och partiombudsmannajobb, via kommunala nämnder och uppdrag som politisk sekreterare, men alltför sällan via karriärer inom ”vanliga jobb”, näringslivet eller akademin utgör ett potentiellt hot mot den representativa demokratin.

Annons
Annons
Annons