Annons

Per Gudmundson:Minns du, Reinfeldt?

Publicerad

Våld begränsar friheten. För ett frihetsälskande parti är det en stor utmaning. Så sade Fredrik Reinfeldt i ett tal för mindre än två år sedan, som till stor del handlade om våld mot kvinnor. ”Vi kan konstatera att 17 kvinnor dödas varje år till följd av ett våld som kommer inom hemmets fyra väggar, och som oftast är slutet på en oerhört lång process. För femton år sedan visste vi oerhört lite om detta, det fanns en attityd i det svenska samhället att detta var något som tillhörde privatlivet. Det var kvinnojourer som tog ansvar för att synliggöra kvinnor som levde under detta förtryck. Deras hjälteinsatser har bidragit till att vi i dag har bättre kunskaper.”

Men kvinnojourerna verkar i osäkerhet. För bara ett par veckor sedan berättade ledarsidan om hur några av jourerna ser på situationen. Platsbrist, ovisshet, kortsiktig finansiering och brist på kommunal uppbackning var några av svaren. Samtidigt såg Sveriges Kommuner och Landsting svårigheter med det ökade kommunala ansvaret för kvinnojourerna (
Red ut stödet till kvinnojourerna,
SvD 11/8).

Annons
Annons
Annons