Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: Minns du, Reinfeldt?

Våld begränsar friheten. För ett frihetsälskande parti är det en stor utmaning. Så sade Fredrik Reinfeldt i ett tal för mindre än två år sedan, som till stor del handlade om våld mot kvinnor. ”Vi kan konstatera att 17 kvinnor dödas varje år till följd av ett våld som kommer inom hemmets fyra väggar, och som oftast är slutet på en oerhört lång process. För femton år sedan visste vi oerhört lite om detta, det fanns en attityd i det svenska samhället att detta var något som tillhörde privatlivet. Det var kvinnojourer som tog ansvar för att synliggöra kvinnor som levde under detta förtryck. Deras hjälteinsatser har bidragit till att vi i dag har bättre kunskaper.”

Men kvinnojourerna verkar i osäkerhet. För bara ett par veckor sedan berättade ledarsidan om hur några av jourerna ser på situationen. Platsbrist, ovisshet, kortsiktig finansiering och brist på kommunal uppbackning var några av svaren. Samtidigt såg Sveriges Kommuner och Landsting svårigheter med det ökade kommunala ansvaret för kvinnojourerna (
Red ut stödet till kvinnojourerna,
SvD 11/8).

På Brännpunkt i går beskrev en lång rad namnkunniga debattörer från ett tämligen brett politiskt spektrum ytterligare ett problem. Det handlar om framtiden för Terrafem, en kvinnojour med verksamhet direkt riktad till kvinnor av utländsk härkomst. Terrafem har en omfattande, rikstäckande verksamhet där kvinnor kan få råd och stöd på 50 (!) språk.

Annons
X

Det visar sig att rikstäckande jourer har svårt att fogas in i ett kommunalt stödsystem, och att Terrafem gör bedömningen att deras skyddade boenden är i fara. Debattörerna föreslår en nationell finansiering för nationellt verksamma organisationer.

Ingen som har haft kontakt med Terrafem tvivlar på allvarets grad. Fredrik Reinfeldt själv, till exempel, sade att han mött ”våldets offer på Terrafem” och beskrev ”en ung tjej 22 år gammal som tvångsgiftes med en man utanför Sveriges gränser, en man som hon beskrev som psyksjuk och som utsatte henne för omfattande våld – hela släkten ställde upp helt och hållet på honom.”

Men frågan om finansieringen av kvinnojourer är ändå inte enkel. Det finns ett stort värde i jourernas autonomi, som riskerar att förloras i takt med ökat offentligt inflytande. Ingen vill ruinera en viktig och väl fungerande frivilligverksamhet och ersätta den med en trög och likgiltig kommunal eller statlig koloss. Även för de skyddsbehövande kan organisationsformen vara helt central. Det kan gälla kvinnor som inte törs vända sig till myndigheterna, men som kan hjälpas av ideella jourer.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Uppropet i går sätter ytterligare tryck på regeringen att på nytt fundera över hur man bäst kan stötta jourerna och våldsoffren. Stödet till kvinnojourerna bör utredas. Under tiden måste den jourverksamhet säkras, som faller mellan stolarna i nuvarande system med ökade kommunala inslag.

  Regeringen har gjort bra saker med en rad angreppsvinklar i kampen mot våld mot kvinnor, i allt från stödtelefonen Kvinnofridslinjen till skärpta straff. Men det betyder inte att arbetet är färdigt. Se över stödet till kvinnojourerna igen.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X