Annons

Merete Mazzarella:Minnet bidrar också alltid till glömskan

Det kollektiva historiska minnet är en selektiv rekonstruktion av det förflutna – och det svarar mot de behov som finns idag. Det skriver historikern Klas-Göran Karlsson i den minnesvärda antologin ”Glömskan – värd att minnas”.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

”Minnet och glömskan de vandrar tillsammans. Ingendera litar på den andra.” Så lyder en aforism av den finlandssvenske poeten Lars Huldén, framförd vid ett seminarium anordnat av Kungl Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg och publicerad tillsammans med andra – ja, minnesvärda – poetiska anteckningar som ett av bidragen till seminarierapporten ”Glömskan – värd att minnas”.

Idéhistorikern Bo Lindberg visar att själva ordet är intressant. Medan andra språk har ord för glömska som anger frånvaro eller förlust så är det svenska ’glömska’ besläktat med ordet glam i betydelsen stoj. Efter tycke och smak kan man välja om man vill föreställa sig en glammande fest med en så riklig alkoholförtäring att minnet slocknar för stunden, eller om tankarna snarare ska gå till en strävan att i glam och stoj medvetet glömma rädsla och oro – kanske först och främst rädslan och oron för livets ändlighet.

Annons
Annons
Annons