Annons

Minnesota förenade mina världar

Nyanlända somalier känner redan från början hur kyligt det är att vara invandrare och avvikande i Sverige. De får ångest och depression när de upptäcker Sveriges höga trösklar, rigida arbetsmarknad, besvärliga språk, byråkratiska administration och reserverade människor. De flesta flyttar vidare till England eller USA eller bor kvar med hopp om att flytta en vacker dag. Det skriver Rahma Dirie, fritidspolitiker/kommunfullmäktige Stockholm.

Publicerad

Omkring 1,2 miljoner svenskar utvandrande till USA under 1800-talet. De flydde inte från terror, tortyr och förföljelser men från den fattigdom som präglade Sverige på den tiden. USA välkomnade dem och gav dem förutsättningar att bygga en framtid. I de gamla svenskbygderna i Minnesota lever i dag (enligt officiella skattningar) cirka 45 000 somalier. De utgör den senaste vågen av invandrare och är även de i full färd med att bygga sin tillvaro i det nya landet.

I Sverige råder kalabalik på grund av 50 000 somaliska flyktingar i hela landet. Somalierna är i dag den största gruppen asylsökande i Sverige och samtidigt den grupp som har lägst sysselsättning. Somalierna är en folkgrupp vars land ligger i ruiner och saknar fungerande statsapparat och utbildningssystem sedan inbördeskriget bröt ut 1991. Det är förståeligt att de har relativt låg utbildningsnivå och därmed svårt att få tillträde till arbetsmarknaden. Vad som förbryllar är hur samma folkgrupp med samma kunskaper och bakgrund kan ha framgång i USA men inte i Sverige.

Annons
Annons
Annons