Annons

Ministrar: Sveriges beredskap ska byggas upp

Inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren skriver om bristerna i svensk beredskap och vikten av att förbättra denna.
Inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren skriver om bristerna i svensk beredskap och vikten av att förbättra denna. Foto: Jessica Gow/TT

Sverige behöver öka statens och hela samhällets uthållighet och beredskap för att öka förmågan att agera vid kriser. Vårt samhälle ska stå bättre rustat att möta nya krissituationer i framtiden, skriver S-ministrarna Mikael Damberg och Lena Hallengren.

Under strecket
Publicerad

Sverige och vår omvärld befinner sig i ett extraordinärt läge med anledning av det nya coronaviruset. Den akuta krisen måste hanteras. Regeringen har vidtagit ett antal kraftfulla åtgärder och riksdagspartierna har visat stor samarbetsvilja och fattat snabba beslut. De kommer behöva följas av fler.

Spridningen av coronaviruset prövar hela vårt samhälle. Den 1 februari fattade regeringen beslutet att klassa viruset som en samhällsfarlig sjukdom, vilket gav myndigheterna mandat att vidta extraordinära smittskyddsåtgärder. Spridningen av viruset påverkar nu alla samhällssektorer och svensk krisberedskap är fullt aktiverad. Krisberedskapen syftar till att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar i händelse av kris i fredstid. Vår befolkning ska ha tillgång till fungerade sjukvård, livsmedel, vatten och avlopp, elektricitet och mycket annat även när vårt land drabbas av olika typer av allvarliga kriser

Annons
Annons
Annons