Ministrar med mycket att lära

Under strecket
SvD
Publicerad
Annons

Skolan plågas av de hundra välviljornas tyranni. Det har inte funnits någon gräns för hur många politiskt populära ting som skolsystemet har fått i uppdrag att förverkliga: fred och jämställdhet, elevdemokrati och samhällsförankring, självständigt forskande och samtliga elevers goda förutsättningar att ägna sig åt högskolestudier. Och mycket mer.
I verkligheten har det inte blivit harmoni och perfektion utan ett ganska knepigt läge med vilsenhet, dålig arbetsmiljö och otillfredsställande kunskaper. Visst finns det lysande undantag, men det typiska ser man i de övergripande resultaten: fallande nivåer i internationella utvärderingar, stora elevgrupper som inte får fullständigt slutbetyg från grundskolan, massavhopp från gymnasiet, bristande förkunskaper hos dem som kommer till universiteten.

Annons
Annons
Annons