Ministern: Vi miljardsatsar på svensk forskning

Regeringen är fast besluten att fortsätta investera i kunskap och kompetens för att stärka samhällsbygget. I höstbudgeten föreslår vi därför en successiv höjning av de årliga anslagen till forskning. Vi föreslår en höjning med 390 miljoner kronor för 2017 och sedan en fortsatt ökning till en nivå på drygt 2,8 miljarder år 2020, skriver Helene Hellmark Knutsson (S), ansvarig minister.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg
Annons

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Därför investerar regeringen 2,8 miljarder i svensk forskning för att möta våra stora samhällsutmaningar med forskningsbaserad kunskap. Vi gör det utifrån förståelsen att svenskt näringsliv och vårt välfärdssamhälle är beroende av den framstående forskning och kunskapsutveckling som framförallt sker vid våra universitet och högskolor. Genom högkvalitativ forskning stärks näringslivet och hela samhällsbygget.

En del länder i vår omvärld har under de senaste åren tvingats göra kraftiga besparingar i sina statliga satsningar på forskning. Sverige ska inte följa den trenden. Regeringen har tagit ansvar för ekonomin och är fast besluten att fortsätta investera i kunskap och kompetens för att stärka samhällsbygget. I höstbudgeten, som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet, föreslår regeringen därför en successiv höjning av de årliga anslagen till forskning. Vi föreslår en höjning med 390 miljoner kronor för 2017 och sedan en fortsatt ökning av anslagen till en nivå på drygt 2,8 miljarder år 2020.

Annons
Annons
Annons