Annons

”Ministern undviker känsliga kvinnofrågor”

Foto: Maja Suslin/TT

Det är en bra början, Åsa Regnér – men vi är inte nöjda. Och ministern undviker också att svara på flera avgörande punkter, skriver företrädare för en rad kvinnoorganisationer som tagit upp frågan om förtryck i utsatta förorter.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Vi uppskattar att regeringen tagit vissa initiativ och hoppas på goda resultat. Vi delar också ministerns inställning att det är viktigt att fler män involveras i jämställdhetsarbetet (SvD Debatt 17/12). Men vi hoppas också att en feministisk regering inte känner sig nöjd när vi har över 100 000 ungdomar som växer upp med olika former av frihetsbegränsningar i namn av ”heder” och olika religioner. Könssegregerade förorter, tvångsäktenskap och oskuldskontroller hör inte hemma i en demokrati och ett jämställt samhälle.

Vi är oroliga över regeringens syn i fråga om de religiösa samfundens roll. Just det faktum att dessa är en viktig del i mångas vardag gör deras ansvar extra stort! Därför är det angeläget att också ställa krav på dem just när det gäller jämställdhet. Vi hoppas att det kan ses som ett medskick till regeringens utredare av SST-stödet att det aldrig kan accepteras att religiösa samfund ägnar sig åt diskriminering av kvinnor, HBTQ-personer eller funktionsnedsatta och samtidigt får samhällsstöd. Vi vill också påpeka att det är helt oacceptabelt att trossamfund som inte tillåter kvinnor som förkunnare, religiösa ledare och församlingsledare får bidrag. Oavsett om deras könsdiskriminering sker på religiös grund eller annan grund är den lika fullt en tydlig och systematisk könsdiskriminering. När jämställdhetsminister Åsa Regnér skriver att inriktningen för översynen av SST-stödet inte är klar ännu hoppas vi naturligtvis att detta tas med som en parameter.

Annons
Annons
Annons