Annons

Ministern till elnätsjättar: ”Räkna med nya regler”

Konsumenternas elräkning har saltats av elnätsbolagen. På onsdagen kallar energiministern Ibrahim Baylan till sig de största elnätsjättarna. Hans budskap: Räkna med en uppskärpning av systemet.

Under strecket
Publicerad

Energiminister Ibrahim Baylan (S).

Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 2

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

Foto: Energiföretagen Bild 2 av 2

Energiminister Ibrahim Baylan (S).

Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 1
Energiminister Ibrahim Baylan (S).
Energiminister Ibrahim Baylan (S). Foto: Malin Hoelstad

De stora drakarna testar smärtgränsen hos elanvändarna.

Den första januari i år höjde Vattenfall elnätsavgiften för 870 000 privat- och företagskunder. Den var den senaste i en rad höjningar av de stora elnätsjättarna.

Ett typhushåll i villa fick se räkningen för elnätsanvändningen stiga kraftigt med nära 3 300 kronor mellan 2010 och 2017 – det vill säga om fakturan skickades ut av någon av de tre drakarna Eon, Ellevio eller Vattenfall. Prishöjningarna har inte varit lika kraftiga för små kommunala bolag.

– De stora drakarna testar smärtgränsen hos elanvändarna. De höjer så mycket de kan inom ramen för den reglering som finns, säger Villaägarnas samhällspolitiske analytiker Anna Werner.

I slutet av oktober presenterade Energimarknadsinspektionen ett förslag för regeringen om hur prishöjningarna ska stoppas. Förslaget är tekniskt, men går ut på att reglera metoden för hur elnätsföretagens avkastning beräknas, och att förlänga avskrivningstiden för bolagens investeringar.

Annons
Annons

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

Foto: Energiföretagen Bild 1 av 1

Nu har remissvaren kommit in till Miljö- och energidepartementet. Svaren är över lag positiva, inte minst från konsumentgrupperna Villaägarna, Fastighetsägarna och HSB Riksförbund. Desto bistrare toner hörs från branschorganisationen Energiföretagen.

Förslaget riskerar att försätta elnäten i samma situation som järnvägen, hotar Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige i en debattartikel i Altinget i veckan. Hon menar att förslaget äventyrar nödvändiga investeringar.

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.
Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige. Foto: Energiföretagen

Men när energimarknadsinspektionen granskade elnätsföretagens planerade investeringar i elnäten under 2016–2019 fann myndigheten att de motsvarar prishöjningar på cirka 1 procent per år – långt ifrån de höjningar på 6-8 procent per år som flera elnätföretag gjort.

Under onsdagen är tio av Sveriges största energiföretag inbjudna till ett möte med energiminister Ibrahim Baylan (S). SvD erfar att de kommer att mötas av ett för dem beskt besked.

– Det kommer att bli en uppskärpning av systemet och förändringar, slår Ibrahim Baylan fast.

Han är inte nöjd med hur systemet fungerar. Dels har han noterat att prishöjningarna varit betydligt högre än inflationen, och dels att de inte motsvarar de investeringar som elnätsföretagen har talat om.

– Min ambition att gynna utvecklingen av själva systemet, men inte av elnätsföretagens marginaler, säger Ibrahim Baylan.

Annons
Annons

Han planerar att lägga fram ett lagförslag för riksdagen i slutet av mars. Förhoppningen är att en ny förordning ska vara på plats före valet i höst.

Det är ju helt uppenbart att det är en uppskärpning av regelverket, och det är också vad jag beställde.

Förslaget gäller nästa tillsynsperiod 2020-2023, finns det något som ni kan göra åt situationen under denna period?

– Nej, den här ellagen fastställdes av den förra regeringen och har lett till domstolsprövningar. Där har jag ingen möjlighet att ingripa.

Flera av remissinstanserna ser ett behov av att bli av med långdragna domstolsprocesser som nu har präglat prissättningen. Förvaltningsrätten i Linköping slår dock fast att ”det är omöjligt att i nuläget bedöma vilka konsekvenser förslagen kommer att medföra för domstolarna”.

Är din bedömning att förslaget som Energimarknadsinspektionen presenterat kan leda till ett stopp på domstolsprocesserna?

– Det är ju helt uppenbart att det är en uppskärpning av regelverket, och det är också vad jag beställde. I huvudsak ställer jag mig positiv till det, säger Ibrahim Baylan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons