Annons
X
Annons
X

Ministern: Postboxar är det moderna

Både Norge och Danmark har de senaste åren gått över till postboxar eftersom det är mer funktionellt och anpassat till dagens behov. Det är Sverige som inte riktigt har hängt med i den här utvecklingen, skriver Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister, i en replik.

Inom EU är det sedan länge fastighetsboxar som är det system man valt för utdelning, skriver Peter Eriksson (MP).
Inom EU är det sedan länge fastighetsboxar som är det system man valt för utdelning, skriver Peter Eriksson (MP). Foto: Pontus Lundahl/TT, Hasse Holmberg/TT

REPLIK | POSTBOXAR

Vad är nytt och modernt och vad är gammalt? Vi vill ju gärna vara moderna. Några av våra ledande företrädare för fastighetsägarna aktualiserade ämnet i en artikel på SvD Debatt (11/3). Det handlar om postboxar. Sant är att breven är på väg bort. En dryg tredjedel har försvunnit sedan år 2000. Det digitala tar över. Mycket talar för att den utvecklingen kommer att gå ännu fortare de närmaste åren.

Men det finns en annan trend som växer. Människor köper allt mer varor över nätet. Ofta små paket som skickas över världen som brev eller paket. Postutdelningen kommer därför att behövas även i framtiden. Frågan är hur. I dag har alla villaägare postlådor. De nya och moderna flerfamiljshusfastigheterna (i dag cirka 40 procent av lägenheterna) har postboxar och där får hyresgäster och bostadsrättsinnehavare de små paketen ända hem, vilket är en stor fördel mot dem som bor i äldre hus där de små brevinkasten i dörrarna inte medger paketförsändelser.

I takt med att näthandeln växer blir breven färre medan paketen blir fler. Inom EU är det sedan länge fastighetsboxar som är det system man valt för utdelning. Det är de nordiska länderna som har skiljt ut sig. Men både Norge och Danmark har de senaste åren gått över till postboxar eftersom det är mer funktionellt och anpassat till dagens behov. Det är Sverige som inte riktigt har hängt med i den här utvecklingen.

Annons
X

Den här förändringen syns tydligt när man studerar utvecklingen över tid, även för ett företag som Postnord. Trots att konkurrensen är större inom paketdistribution så ökar omsättningen inom det området kraftigt. Därför blir det lite komiskt när fastighetsägarna försöker få det till att de gamla dörrspringorna är moderna och postboxarna något som hör till tider som flytt. Det är snarare tvärtom.

En övergång till postboxar handlar inte om några stora pengar för den enskilde fastighetsägaren.

Naturligtvis kan man förstå att fastighetsägare inte vill ta på sig nya kostnader. Men en övergång till postboxar handlar inte om några stora pengar för den enskilde fastighetsägaren. En beräkning från Post- och telestyrelsen pekar på en kostnad på cirka 700 kronor per lägenhet, inklusive installation. Men det går att göra investeringen till betydligt lägre kostnad om man väljer enklare produkter.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Postlagsutredningen har dock inget förslag om att tvinga fastighetsägarna att införa postboxar, även om man för ett resonemang kring frågan. Nu lyfter fastighetsägarna, trots det, in frågan i debatten och vi får väl se vart det tar vägen. Regeringen bereder just nu en ny postlagstiftning. Uppenbart är att utvecklingen på postmarknaden kommer att kräva en del förändringar. Kan vi med en ändrad lagstiftning bidra till minskade kostnader och en effektivare posthanteringen så ökar möjligheterna för en bra postservice i hela landet, även i framtiden. Men vi har, från regeringens sida, inget förslag i dag, varken om postboxar eller de andra frågor som diskuteras. I dagsläget är det dessutom så att situationen är mer osäker än tidigare på grund av det akuta ekonomiska läget inom Postnord, varför det är svårt att uttala sig om vilka förändringar som kommer att bli aktuella och när.

  Man bör, till sist, noga undvika att blanda samman den akuta krisen i Postnord som i första hand är en effekt av ett mindre lyckat samgående med den danska posten och de mer långsiktiga frågorna om den svenska postlagstiftningen som handlar om hur vi garanterar en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet för alla.

  Peter Eriksson (MP)

  bostads- och digitaliseringsminister

  Annons
  Annons
  X

  Inom EU är det sedan länge fastighetsboxar som är det system man valt för utdelning, skriver Peter Eriksson (MP).

  Foto: Pontus Lundahl/TT, Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X