Ministern om den olagliga registreringen: ”Avskyvärt”

Barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) säger att förtroendet för välfärden sätts på spel när brottsliga och oseriösa bolag finns kvar samtidigt som människor kämpar för att behålla eller få rätt till assistans.
– Vi ska tillsätta en person på departementet som ska jobba med att särskilt titta på hur bolagen agerar, säger Regnér.

Under strecket
Publicerad
Åsa Regnér (S) säger att privatiseringen av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, gjorts med ”viss naivitet”.

Åsa Regnér (S) säger att privatiseringen av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, gjorts med ”viss naivitet”.

Foto: Tomas Oneborg
Anteckning som man misstänker har gjorts av en tidigare anställd på ett assistansbolag. Kvinnan har även varit handläggare på Försäkringskassan.

Anteckning som man misstänker har gjorts av en tidigare anställd på ett assistansbolag. Kvinnan har även varit handläggare på Försäkringskassan.

Foto: Adam Wrafter
Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna.

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna.

Foto: Jessica Gow/TT
Annons
Åsa Regnér (S) säger att privatiseringen av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, gjorts med ”viss naivitet”.

Åsa Regnér (S) säger att privatiseringen av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, gjorts med ”viss naivitet”.

Foto: Tomas Oneborg
Åsa Regnér (S) säger att privatiseringen av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, gjorts med ”viss naivitet”. Foto: Tomas Oneborg

Arbetsmaterial från en tidigare anställd på ett assistansbolag visar hur personer med funktionsvariationer kartlagts med syfte att värva dem som nya ”kunder”. I det registerutdrag som SvD tagit del av beskriver man funktionshindrade med ord som ”fitta somalier” eller ”redan vår”.

Enligt personer med insyn i branschen pågår en intensiv värvningsjakt och det råder huggsexa om de assistansberättigade.

– Det är avskyvärda ord som man använder. Fruktansvärt. Det är min första reaktion, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Hon fortsätter:

– Lagstiftningen är tydlig i att man ska stå på personer med stora behovs sida, och insatserna ska möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt. Den är inte till för att oseriösa aktörer och företag ska få många kunder. Det är ett helt absurt sätt att närma sig frågan på det sättet. Det här är inte en marknad där man ska slåss om kunder, säger Regnér och tillägger att de flesta är seriösa.

Annons
Annons
Anteckning som man misstänker har gjorts av en tidigare anställd på ett assistansbolag. Kvinnan har även varit handläggare på Försäkringskassan.

Anteckning som man misstänker har gjorts av en tidigare anställd på ett assistansbolag. Kvinnan har även varit handläggare på Försäkringskassan.

Foto: Adam Wrafter

Det här är inte en marknad där man ska slåss om kunder

Bolag begår brott och får statliga miljoner samtidigt som det larmas om att utsatta inte får hjälp. Vad säger det om bilden av Sverige?

– Skälet till att jag har gett mig in i den här debatten är att vi måste vårda ett välfärdssystem som syftar till att stötta de mest utsatta med våra gemensamma medel. Vi måste, för deras framtids skull, och för förtroendet för välfärden se till att rätt personer får rätt insats. Och att medlen används till det. Det är att ta ansvar för Sverige.

Anteckning som man misstänker har gjorts av en tidigare anställd på ett assistansbolag. Kvinnan har även varit handläggare på Försäkringskassan. Foto: Adam Wrafter

Flera bolag som förekommer i SvD:s granskning, som Försäkringskassan polisanmält och där det finns allvarliga misstankar om brott eller oseriöst agerande, får ha kvar sitt tillstånd utan att IVO, Inspektionen för vård och omsorg drar in det. Det beror bland annat på att IVO inväntar polisutredningar som samlas på hög hos polismyndigheten.

Det är först när företaget förlorar tillståndet hos IVO som assistansersättningen – de statliga medlen – som går till bolaget kan strypas helt.

Varför kan inte tillståndet dras in i väntan på polisutredning om det finns allvarliga misstankar?

IVO har sagt att man ska prioritera tillsyn i större grad när det gäller assistansen

– IVO har sagt att man ska prioritera tillsyn i större grad när det gäller assistansen. Och det är viktigt att man börjar se den här brottsligheten för vad den är. Den är väldigt allvarlig och bör prioriteras upp, eftersom det handlar om utsatta människor.

Annons
Annons
Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna.

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna.

Foto: Jessica Gow/TT

IVO ska lämna en handlingsplan om hur tillsynen ska förbättras senast i april i år.

Det finns cirka 15 700 personer som är beviljade assistans idag. Antalet har sjunkit något senaste året, men har legat på omkring 16 000 personer sedan 2010. Det finns samtidigt cirka 1 100 assistansbolag på marknaden.

30 miljarder av statens budget per år går till personer med funktionsnedsättning och kostaderna har skenat.

– Vi måste vara ännu noggrannare med våra gemensamma välfärdssystem och jag tror att en del av privatiseringen av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har gjorts med viss naivitet, säger Regnér.

Vad kan regeringen göra nu?

– Förutom två statliga utredningar som pågår så har vi har gett ett uppdrag för Inspektionen för socialförsäkringen att titta på företagens roll. Det finns brottslighet och grov brottslighet, men det finns också en gråzon där man kan överutnyttja den här reformen inom lagens ramar. Det tittar vi på.

Åsa Regnér menar att regeringen tar frågan på allvar.

– Vi kommer också att tillsätta en person på departementet som ska se över hur bolagen agerar. Vi vet inte exakt i vilken form än men vi bereder frågan och ska snart fatta beslut.

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna. Foto: Jessica Gow/TT

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, säger att kontrollen över de oseriösa bolagen måste skärpas.

– Vill vi vill behålla valfriheten så innebär det också att acceptera att kontrollen är stenhård. Det här handlar om helt absurda summor och brottsligheten har blivit organiserad i vissa fall, säger Ulf Kristersson.

Moderaterna har flera förslag på området, menar han. Det handlar bland annat om att utvidga myndigheternas underrättelseskyldighet vid misstanke om felaktig utbetalning från att bara omfatta utbetalningar till privatpersoner till att också gälla utbetalningar till företag. M vill också utreda förutsättningarna för att införa ett ”myndighetsgemensamt” utbetalningssystem för att stärka kontrollen kring bidragsfusk.

– Ett sådant system skulle begränsa möjligheten att personer utnyttjar flera bidrag på ett sätt som man inte har rätt till.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons