X
Annons
X

”Kommande regeringar måste kunna betala”

Efter reklamen visas:
Ekonomistudion Höghastighetstågen

Frågan om hur höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö ska finansieras har skapat stor politisk oenighet. Såväl Miljöpartiet som Centern vill se att projektet finansieras med hjälp av lån, men där är Socialdemokraterna inte beredda att ge något klart besked. Men infrastrukturminister Tomas Eneroth( S) betonar vikten av en bred överenskommelse i frågan: "Kommande regeringar för 20–30 år framöver måste vara beredda att betala en stor del av den här investeringen" säger han i Ekonomistudion.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X