Annons
X
Annons
X

Ministern kan backa om miljöskyddet

Trots protester och upprördhet hos tjänstemän började i går företaget Nordkalk hugga ner skog för att förbereda kalkbrytning i ett världsunikt naturområde på norra Gotland. Nu öppnar miljöminister Lena Ek (C) för att se över miljöskyddet – men för Ojnareskogen kommer det att vara för sent.

(uppdaterad)
Lena Ek, miljöminister.
Lena Ek, miljöminister. Foto: SCANPIX

Förberedelserna för avverkningen i Ojnareskogen i Bunge på norra Gotland påbörjades tidigt i går morse. Demonstranter spelade och sjöng och bildade kedja runt avverkningsmaskinen. Men efter lunch hade Gotlandspolisen, som fått förstärkning från Stockholm, utökat avspärrningen, burit demonstranter från platsen och de första träden föll.

– Vi har precis blivit bortkörda, och skördaren har just avverkat ett träd. Folk är så ledsna, säger Alva Snis Sigtryggsson från Fältbiologerna.

Bakgrunden till konflikten är det tillstånd för kalkbrytning som företaget Nordkalk, efter år av processande, fick igenom ett unikt utslag i Mark- och miljööverdomstolen i juli. Tidigare prövningar har gett avslag till kalkbrytning, bland annat med hänsyn till de unika naturvärden med ett stort antal rödlistade arter som finns i området.

Annons
X

Bunge planerades tidigare att ingå i en ny nationalpark som utreddes av Naturvårdsverket. Myndigheten pekar på att domslutet riskerar att sätta en praxis, som förhindrar skydd både av hotade arter och av områden som har EU:s miljöskydd Natura 2000.

– Det här området uppfyller internationella kriterier för en nationalpark. Nu är vi rädda för att inte kunna utföra vårt arbete. Om man inte kan skydda områden som regeringens expertmyndigheter anser är världsunika, vilka områden ska man då kunna skydda? säger Krister Mild, biolog på Naturvårdsverket.

Exploateringen bedöms också som ett hot mot Gotlands största dricksvattenreserv. Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten stämmer in i kritiken.

– Beslutet som mark och miljööverdomstolen har tagit är decenniets mest orimliga och felaktiga tillämpning av miljöbalken, säger Björn Risinger.

Kritikerna lyfter fram att en ändring i miljöbalken 2009, som bland annat slopade ett tidigare förbud för täkter på platser med rödlistade arter, har möjliggjort exploateringen av Bungeområdet.

Miljöminister Lena Ek
(C) säger att lagändringen, som drevs igenom av hennes företrädare på miljöministerposten Andreas Carlgren (C), gjordes för att förtydliga och förenkla lagstiftningen. Hon påpekar att alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet röstade för förändringen. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson menar att det i efterhand visat sig att förändringen försvagat miljöskyddet, och misstänker att dåvarande regering medvetet lurade riksdagen. Anledningen är att Miljöpartiet i efterhand fått reda på att bergindustrin lobbat för att få bort regeln.

– Industrin ville inte ha bort lagen för att den var otydlig, utan för att den gjorde det svårare för dem att öppna bergtäkter. Sen nästlar man igenom en proposition som säger att det här bara är ett rent regelförenklingsärende, säger Åsa Romson.

Miljöminister Lena Ek öppnar nu för att – efter att ärendet avslutats i domstol – se över lagstiftningen.

– Jag kan inte göra det nu eftersom det skulle innebära ministerstyre. Sedan kommer jag se till att vi analyserar om de här reglerna är tillräckliga.

Är det inte för sent att se över reglerna när ärendet avslutats?

– Ja, men det är de regler vi har. Men jag förstår varför människor engagerar sig i så här svåra miljöproblem.

En annan bidragande orsak till att kalkbrytningen tillåtits är enligt Lena Ek att området inte gjorts till ett sammanhängande Natura 2000-område av tidigare S-regeringar. Också Åsa Romson lyfter fram det faktum att området inte blev nationalpark.

– Myndigheterna slutade planera för det här som ett sammanhängande område som skulle bli Sveriges nästa nationalpark. Det ska inte bara centerpartistiska miljöministrar, utan även tidigare S-regeringar, lastas för, säger Åsa Romson.

Flera överklaganden har lämnats in till Högsta domstolen, bland annat av Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen, som i går riktade kritik mot att Nordkalk valt att börja avverka, trots att rättsprocessen inte avslutats.

– De skulle ha vunnit mer respekt genom att avvakta. I stället drivs miljölagstiftning med hjälp av polisinsatser mot ungdomar, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Eva Feldt, kommunikationschef på Nordkalk, tycker inte att det finns någon anledning för företaget att vänta eftersom de redan fått ett tillstånd.

– Nu har det varit en demokratisk process där sakägarna fått komma med sina argument och domstolen har sagt sitt och det har blivit till vår fördel. Då tycker vi att alla ska respektera det, säger hon.

Arvid Olofsson och Bo Hardberg pratar med polisen medan en demonstrant sitter i trädet för att hindra skogsavverkningen i Ojnareskogen.

Annons
Annons
X

Lena Ek, miljöminister.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 2

Arvid Olofsson och Bo Hardberg pratar med polisen medan en demonstrant sitter i trädet för att förhindra skogsavverkningen i Ojnareskogen.

Foto: SCANPIX Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X