Annons
X
Annons
X

”Ministern bortser från hälsoforskningen”

Biståndsministern nämner inte den stora neddragning som görs i Sidas stöd till globala utbildnings- och hälsoinsatser, inte minst forskningen som får minst 20 procent mindre stöd. Det kommer att slå hårt mot de fattigaste, skriver flera läkare och professorer i en replik.

Barn med malaria i Kongo.

Barn med malaria i Kongo. Foto: Schalk van Zuydam/AP

REPLIK | BISTÅNDET

Som biståndsminister Isabella Lövin mycket riktigt påpekar lever vi i en tid då biståndet behövs mer än någonsin. Att ta hand om de flyktingar som söker skydd i vårt land är högprioriterat, men frågan är om det måste det ske på bekostnad av biståndet till de mest behövande utanför vårt lands gränser?

Det är utmärkt att ministern säger att hälsa inte ska nedprioriteras (trots nerdragningen till Världshälsoorganisationen med 38 procent) och detta kommer vi självklart att få möjlighet att följa upp. Det ministern vidare inte nämner alls i sitt debattinlägg är den stora nerdragningen i Sidas stöd till globala utbildnings- och hälsoinsatser, inte minst forskningen som får minst 20 procent mindre stöd 2016 jämfört med 2015, och detta i en situation när Sidas bidrag till global hälsoforskning redan under förra regeringen skars ner dramatiskt.

De nedskärningar som nu föreslås, kan få mycket allvarliga långsiktiga konsekvenser för det kapacitetsbyggande som Sverige bidragit till i flera afrikanska länder och som tagit decennier att bygga upp. Tack vare våra insatser och vår kompetens inom institutionsstärkande utbildning av unga forskare i låginkomstländer, samt Sidas tidigare bidrag till forskning inom global hälsa, hiv, tuberkulos, malaria, och hälsosystem, var svenska forskare tidigare mycket attraktiva samarbetspartners internationellt. Idag är en förvinnande liten andel av de totala forskningsanslagen öronmärkta för svensk forskning inom global hälsa vilket gör att konkurrensen med andra länder som värnar mer om sina egna forskare inom detta område blir väldigt ojämn.

Annons
X

Ett annat exempel på vad den nu ännu mer beskurna budgeten kan leda till, är minskningen på 30 procent av Sidas bidrag till INDEPTH, den paraplyorganisation som genom gediget lokalt fältarbete samlar in information om födslar, dödsfall, migration och dödsorsaker bland 3,5 miljoner människor i 20 låg-och mellaninkomstländer i Afrika och Asien. Majoriteten av dessa människor bor i avlägsna byar på landsbygden eller i slumområden där ingen annan bryr sig om att mäta vad barn och vuxna blir sjuka och dör av. Sidas tidigare bidrag har möjliggjort viktiga landvinningar såsom forskning av hur barnvaccin, malariamedicin, och insatser för att rädda nyfödda som aldrig kommer till sjukhus fungerar i verkligheten där behoven är störst.

Sida har varit en extremt viktig huvudfinansiär av INDEPTH:s kärnverksamhet, men nu dras stödet ner med 30 procent. I den fattigdomskontext där vi arbetar finns dock inga marginaler och ingen alternativ finansieringskälla som kan betala löner till de anställda. De riskerar att avskedas direkt och forskningsstationerna över hela världen kan komma att läggas ner efter decennier av arbete för nå den välfungerande nivå de är på idag. Detta är sorgligt, och ett slöseri med tidigare investerade skattepengar.

I ljuset av de nya globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals) förefaller beslutet än mer olyckligt! För att nå de globala målen behövs kunskap om läget inte minst i resurssvaga miljöer. Möjligheten att mäta effekten av världens planerade insatser för miljö, utbildning och hälsa på befolkningsnivå där behoven är störst, går nämligen nu till stor del förlorad om det globala nätverk som ska samla in dessa data raseras.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi som arbetar med global hälsa, kapacitetsbyggande och forskning kring hur hälsan kan förbättras genom insatser för att stärka hälsosystem och förebygga samt behandla sjukdomar som i första hand drabbar fattiga människor, är mycket oroliga för framtiden.

  Anna Mia Ekström

  infektionsläkare och professor i global infektionsepidemiologi, Karolinska Universitetssjukhuset & Karolinska Institutet

  Göran Tomson

  senior professor internationell hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet

  Helena Nordenstedt

  leg.läkare, PhD, kursansvarig global hälsa, Karolinska Institutet

  Johan Sandberg

  professor i viral immunologi, Karolinska Institutet

  Jan Albert

  överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, och professor i smittskydd och infektionssjukdomar, Karolinska Institutet

  Tobias Alfvén

  ordförande Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Global Hälsa, Barnläkare och forskare i Global Hälsa, Karolinska Institutet

  Annons
  Annons
  X

  Barn med malaria i Kongo.

  Foto: Schalk van Zuydam/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X