”Ministern bör initiera en primärvårdsreform”

Bristen på allmänläkare är mycket allvarlig och har på många håll nått en kritisk nivå som omöjliggör en välfungerande primärvård. Det som nu krävs är ett tydligt politiskt ledarskap och blocköverskridande samarbete för att få till stånd en statlig nationell primärvårdsreform. Det skriver Svenska Läkaresällskapet i en replik till Läkarförbundet.

Under strecket
Publicerad
Claudio Bresciani/TT
Foto: Claudio Bresciani/TT
Annons

”En utbyggd primärvård är sannolikt den enskilt viktigaste åtgärden hälso- och sjukvården kan göra för en mer jämlik hälsa. Utredningen vill i sammanhanget särskilt lyfta primärvårdens betydelse för att vården ska ges på lika villkor och fördelas jämlikt över befolkningen”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons