Annons

Ministerfru avgår efter risk för jäv

Under strecket
Publicerad

Risken för jäv gör att biträdande handelsministern Gunnar Lunds fru hastigt lämnar en styrelsepost. Kari Lotsberg, gift med Lund sedan många år, sitter sedan i fjol i styrelsen för Riksgäldskontoret, en myndighet som hör till hennes mans ansvarsområde.

– Av lämplighetsskäl måste hon avgå, det kan uppstå jävssituationer, säger pressekreteraren Annette Törnqvist. Men departementets jurister har redan gått igenom alla beslut som tagits sedan Gunnar Lund tillträdde, och konstaterat att jäv har inte förelegat.
Tidningen Sparöversikt påpekade den här olämpligheten för finansdepartementet. När en minister tillsätts kollar man hans/hennes egna bisysslor och uppdrag - men inte den respektives. Det får ministern själv berätta.
Tänkte inte på det, uppges kommentaren vara från både Gunnar Lund och hans fru. Erik Sidenbladh

Annons
Annons
Annons