X
Annons
X

Minister: ”Kritiken får oss att se över LSS”

Åsa Regnér Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Kritik har riktats mot Lagen om stöd och service, som ger många med funktionsnedsättning en bättre tillvaro. Samtidigt drar kostnaderna iväg. Därför kommer lagen nu att ses över, och den behöver förmodligen moderniseras. Det skriver ansvarig minister Åsa Regnér.

Möjligheten för kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning att kunna leva som alla andra är grunden för regeringens funktionshinderpolitik. Målet för denna politik är att samhället utformas så att alla människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.

Funktionshinderpolitiken är en del av arbetet med mänskliga rättigheter så som de uttrycks i bland annat FN:s konventioner. Regeringen kommer därför att under mandatperioden lyfta fram ”FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Kunskapen och medvetenheten om innehållet i denna konvention behöver öka både hos kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning och berörda myndigheter.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X