Annons
X
Annons
X

Minister körde över universitets frihet

Om regeringen vill göra reklam för sin politik är inte universiteten rätt genomförare. Universitetens forskning och forskare ska vara fria. Det skriver flera professorer som starkt kritiserar ett uppdrag som jordbruksministern lagt ut på Sveriges lantbruksuniversitet.

[object Object]
Svenskt skogsbruk bedöms inte klara miljömålet Levande skogar, men detta nämndes till exempel inte i den film som SLU producerade på begäran, skriver artikelförfattarna. Foto: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | UNIVERSITET

Det finns inte heller internationella vetenskapliga jämförande studier som visar att svenskt skogsbruk är bättre som förebild för hållbar global utveckling än andra länders skogsbruk.

Forskningen vid universiteten ska vara fri enligt Regeringsformen och Högskolelagen. Därför kan inte regeringen uppdra åt ett universitet att försvara den rådande politiken. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson gick klart över gränsen när han gav Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ett uppdrag att arrangera aktiviteter vid förra sommarens FN-konferens Rio+20. SLU ligger till skillnad från övriga universitet under Landsbygdsdepartementet.

Uppdraget gick ut på att sälja in den ”svenska förvaltningsmodellen” för skogsbruk som ett föredöme för hållbar utveckling globalt. Målgruppen var ”främst representanter för beslutsfattande och genomförande myndigheter”.

Annons
X

Uppdraget refererade direkt till regeringens egen politiska satsning ”Skogsriket – med värden för världen” och insatserna vid konferensen skulle planeras ”efter samråd” med Skogsstyrelsen och Landsbygdsdepartementet, ”i samverkan” med Exportrådet, samt ”i nära samarbete” med ”relevanta representanter från näringslivet”.

Uppdraget var ytterst normativt och därmed besvärande att lägga som uppgift på ett universitet. Uppdraget bygger på den vaga och också tydligt etnocentriska uppfattningen att ”den svenska förvaltningsmodellen för skogsbruk” är bättre för hållbar global utveckling än andra länders dito modeller. Uppfattningen är gripen ur luften och utslag av önsketänkande. Det finns ingen konsensus om vad den svenska förvaltningsmodellen är och det finns inte heller internationella vetenskapliga jämförande studier som visar att svenskt skogsbruk är bättre som förebild för hållbar global utveckling än andra länders skogsbruk.

Uppdraget till SLU var i strid med den uppfattning om universitetens frihet som regeringen själv i allmänhet förfäktar. Till exempel i regeringens proposition ”En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor” (2009/10:149) kan inledningsvis läsas att ”universitets och högskolors grundläggande uppgift är att vara en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhällsutvecklingen”. Uppdraget var också på tvärs med universitetens egen bedömning att det är viktigt att universiteten är ”oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar” (ur universitetens Magna Charta, Bologna 1988).

Uppdraget utfördes på SLU av forskare inom det Mistra-finansierade forskningsprogrammet Future Forests. Den bestående huvudprodukten av uppdraget var en film om svenskt skogsbruk. Med tanke på uppdragets karaktär var det inte överraskande att filmen i stora stycken kom att bli en hyllning till det svenska skogsbruket. De flesta ur hållbarhetssynpunkt tveksamma företeelserna i det svenska skogsbruket lyste med sin frånvaro. Att det svenska skogsbruket inte bedöms klara miljömålet Levande skogar, nämndes till exempel inte. En mer problematiserande och allsidig betraktelse över svenskt skogsbruk hade varit på sin plats i en produkt från ett universitet.

Den här typen av regeringsuppdrag till ett universitet ska inte förekomma. Det hade varit begripligt om regeringens eller Skogsstyrelsens representanter genomfört uppdraget i Rio. Men om regeringen vill göra reklam för sin politik är inte universiteten rätt genomförare. Universitetens forskning och forskare ska vara fria!

HANS-ÖRJAN NOHRSTEDT

docent i skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet

- - -

LI BENNICH-BJÖRKMAN

skytteansk professor i statskunskap och vältalighet, Uppsala universitet

- - -

KERSTIN JOHANNESSON

professor i marin ekologi, Göteborgs universitet

- - -

BENGT-GUNNAR JONSSON

professor i växtekologi, Mittuniversitetet

- - -

ANDERS LINDROTH

professor i naturgeografi, Lunds universitet

STIG ARNE NOHRSTEDT

professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet

Annons
Annons
X

Svenskt skogsbruk bedöms inte klara miljömålet Levande skogar, men detta nämndes till exempel inte i den film som SLU producerade på begäran, skriver artikelförfattarna.

Foto: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X