Minister: Barns rättigheter ska sättas främst

I debatten om barnäktenskap och migration måste vi orka se helheten. Vi tenderar att glömma bort globala samman­hang. Man måste helt enkelt bekämpa barnäktenskap där de tillämpas, skriver Åsa Regnér (S).

Under strecket
Publicerad

På många håll i världen har flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter försummats under lång tid, och mediernas intresse har varit svalt, skriver Åsa Regnér.

Foto: Bertil Ericson/TT
Annons

Jag är mycket angelägen om att svensk lag följs och att flickor som flytt till Sverige behand­las som barn vid ankomsten till Sverige, oavsett giftermål. Därför arbetar också nu Socialstyrelsen med att förtyd­liga de riktlinjer som finns i denna fråga. Socialtjänsten måste ha ett klart jämställdhets­perspektiv och hjälpa både flickor och pojkar att bli aktörer i sina egna liv. Vi har en chans att ge dem som kommer till vårt land ett nytt liv och vi ska inte svika. Rättigheterna i barn- och kvinnokonven­tionerna måste, utöver svensk lagstiftning, vara utgångs­punkten. Men i debatten om barnäktenskap och migration måste vi orka se helheten. Vi tenderar att glömma bort globala sammanhang.

I dag deltar jag i en interpellationsdebatt i riks­dagen. Ett av ämnena som kommer att tas upp är barnäktenskap.

Annons
Annons
Annons