Annons
X
Annons
X
Börsplus
Aktieanalys

Peter Benson/ Daniel Hniopek: Minimalt Provide It med maximal vinst

IT-konsulten Provide It är idag pyttelitet men grundarna verkar duktiga och seriösa så tillväxt ligger i korten. Provide It har dessutom en absurt hög lönsamhet. Om bolaget ska växa så kan det inte bestå. Siktet är inställt på en notering på Aktietorget men som investerare bör man snarast se Provide It som en onoterad investering där man låser in sig med minimal likviditet.

Provide Its vd Bawan Faraj presenterar bolaget.
Provide Its vd Bawan Faraj presenterar bolaget.

Provide It grundades 2012 i Göteborg av de två Chalmersstudenterna Bawan Faraj och Peter Klein som idag äger hälften var av bolaget.

Verksamheten har egentligen bara varit igång i tre år och sysselsätter idag 14 personer. Förutom de båda grundarna är det främst väldigt juniora programmerare som får förvånansvärt låga löner.

Grundarnas förklaring till det låga löneläget är att programmerarna ofta kommer direkt från yrkesskolor där privatkoncernen Jensen sannolikt är en stor rekryteringsbas med tanke på att vd Bawan Faraj är engagerad i Jensens lokala skola med inriktning på bland annat programmering.

Provide It plockar russin ur kakan och behöver alltså bara betala ingångslöner.

Vad gör då dessa nykläckta IT-talanger?

Provide It är specialiserade på att göra applikationer för webb och mobil med hjälp av en rad olika plattformar som bygger på öppen källkod, så kallad open-source.

Plattformarna heter saker som Wordpress (klart störst), Joomla, Drupal, Magento och Zend2 och Provide It har investerat i en del egna verktyg som delvis standardiserar och effektiviserar utvecklingsarbetet.

Provide It är som regel underkonsulter till reklambyråer och kommunikationskonsulter och liknande. Projekten är små och görs till fastpris.

Provide It omsatte i fjol 12 Mkr med en rörelsemarginal på 46 procent. Det är en helt extrem lönsamhet. Ungefär tre gånger så mycket som man kan förvänta sig av en välskött IT-konsult.

Förklaringen är enligt grundarna dels den extremt effektiva införsäljningen där reklambyråerna står för det mesta säljarbetet men framför allt modellen med juniora programmerare som accepterar låga ingångslöner men ändå kan prestera väldigt mycket givet att Provide It specialiserat sig på vissa plattformar och typer av projekt.

På frågan om detta inte borde vara arbeten som vore mer naturliga att lägga i Ukraina eller Indien så svarar Provide Its grundare att det är ett helt annat löneläge redan i Göteborg jämfört med Stockholm. Vi lutar åt att se Provide Its modell inte som en ”sweat-shop” utan som en samhällsnyttig inkörsport för personer som kommer direkt från skolor som kanske inte drar till sig lika många rekryterare som de etablerade tekniska högskolorna. Med tanke på Provide Its spartanska löneläge kan man dock tänka sig att personalomsättningen kommer vara hög.

Det behöver dock inte vara ett jätteproblem om man samtidigt har bra nyrekryteringskanaler och god projektledningskompetens.

SvD Börsplus förväntningar
2015 2016E 2017E 2018E
Omsättning 12 17 23 31
- Tillväxt 63,7% 35,0% 35,0% 35,0%
Rörelseresultat 6 6 7 8
- Rörelsemarginal 46,2% 35,0% 30,0% 25,0%
Resultat efter skatt 4 5 5 6
Vinst per aktie 0,89 0,80 0,90 1,00
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
P/E 8,1 9,0 8,0 7,2
EV/EBIT 5,4 5,3 4,6 4,0
EV/Sales 2,5 1,8 1,4 1,0

Provide It går nu till Aktietorget via en helt minimal aktieförsäljning på 4,5 - 6,0 Mkr. Grundarduon kommer sitta kvar med över 80 procent av bolaget.

Vad är SvD Börsplus åsikt om Provide It?

Bolaget är extremt litet och den stora osäkerheten om vinstnivån gör att det inte går att utfärda något generellt köpråd. Egentligen bör man inte se detta som en noterad aktie utan snarare som en möjlighet att gå in i en private placement i ett onoterat bolag. Åtminstone följande saker är typiska för onoterade investeringar:

  • Värderingen är optiskt sett låg vilket pekar på hög osäkerhet och/eller hög potential
  • Bolaget är ungt och oprövat i motgång och det är sannolikt att verksamheten kommer behöva skruvas om längs vägen.
  • Det kommer nästan säkert saknas en fungerande marknad för att kunna köpa eller sälja några större poster aktier.
  • Det man i praktiken köper in sig i är grundarnas förmåga och energi.

Med ”de onoterade glasögonen” på så gillar vi Provide It. Grundarna har ju uppenbarligen gjort ett bra jobb hittills och sådana vill man ju gärna ta rygg på. För normala investerare ger vi alltså inget råd att teckna aktier i Provide It men gillar man nästan nystartade onoterade företag så kan det vara kul att lägga en liten slant på att bli delägare i Provide It. Men aktierna måste man lägga i byrålådan, kanske titta till dem någon gång per år och vem vet, om 5-10 år kanske det har blommat ut till något roligt. Att kunna sälja dem över börsen innan dess ska man inte räkna med.

Läs fördjupad analys ↓

Provide Its vd Bawan Faraj presenterar bolaget.

Bild 1 av 1

Fördjupning

Läs fördjupad analys

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X