Annons

Anders Burman:Minimalismen utvidgade konstens fält

Med ”Spiral Jetty”, en 457 meter lång skulptur av sten, grus och sand, skapade Robert Smithson 1970 ett prototypiskt land art-projekt. Jättespiralen bidrog också till att utvidga fältet för konst. Två antologier på svenska ger en utmärkt introduktion till minimalism och konceptkonst.

Under strecket
Publicerad

Det har sagts att ”Vad är vackert?” ersattes av ”Vad är konst?” som den viktigaste estetiska frågan under 1900-talet. Det är en avgörande förskjutning som kan föras tillbaka till Marcel Duchamps undergrävande verksamhet på 1910-talet, när han med sina readymades förde över vardagsföremål – som en flasktorkare eller en pissoar – från en brukskontext till en konstkontext och kallade det för konst.

Men det var först på 60-talet som man på allvar började inse konsekvenserna av denna handling: att hantverksfärdigheter och det materiella utförandet är av underordnad betydelse i konstskapandet och att egentligen vad som helst kan vara konst. Det är sammanhanget snarare än några universellt giltiga värden som avgör vad som är och vad som inte är konst.

Annons
Annons
Annons