Mindre till pensioner förra året

2004 gick det lagstadgade pensionssystemet back med 49 miljarder. Trots god avkastning från AP-fonderna är marginalerna borta.

Under strecket
Publicerad
Annons

2004 ökade pensionsskulden med 260 miljarder till 6 244 miljarder. Tillgångarna ökade med 211 miljarder varav AP-fonderna avkastade 65 miljarder. Tillgångssidan beräknas till 6 253 miljarder, bara 9 miljarder mer än skulderna.
Det framkom när nya Försäkringskassan presenterade bokslutet 2004 för inkomstpension i det lagstadgade systemet. 16 procent av inkomsterna upp till 8 basbelopp, cirka 340 000 kronor, går till inkomstpension. 2,5 procent avsätts i premiepension.

Det senare är öronmärkta pengar och blir vad det blir beroende på utfallet av placeringen. Inkomstpensionen är emellertid fiktiva konton. Avgifterna går i princip till dagens pensionärer medan framtidens pensionärer ska få inkomstpension av den då verksamma generationen.
Att balanstalet 2004 redan är nere i nästan 100 - det vill säga tillgångar och skulder tar ut varandra - oroar. Även om utveckligen 2004 påverkas av de ATP-pensionärer som håller på att fasas ut, kalkylen förändras när bättre inkomstår tränger ut sämre bland de 15 bästa år
som utgör pensionsunderlag, tyder utveckling på underskott fortare än tidigare kalkylerat.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons