X
Annons
X

Mindre krångel med gemensam valuta

Innan jag blev kommunalråd i Österåker 1998 drev jag mitt eget silkscreentryckeri, Grafiktryckarna i Åkersberga AB. Som företagare följer jag nu med spänd förväntan utvecklingen av valutasamarbetet EMU.
Under de 31 år jag drev mitt tryckeri reste jag ofta omkring och besökte kolleger runt om i världen och upptäckte att svenska silkscreentryckare arbetade effektivare än vad kollegerna gjorde på andra håll. Jag var mycket frestad att ge mig ut på världsmarknaden, men då Sverige ännu inte hunnit bli medlem i EU var allting så krångligt att drömmarna fick skjutas på framtiden.
De öppna gränserna i Europa har åtföljts av nya skatter och detaljregleringar från såväl svenskt som europeiskt håll. En viktig uppgift framöver blir att avreglera EU:s marknad, men också att dra nytta av de möjligheter som EU erbjuder. Den europeiska frihetsidén behövs mer än någonsin nu när EU-politiker vill förbjuda lakritspipor, reglera gurkorna och upprätta ett europeiskt register över silikonbröst.

Byråkratiska regler skapar
lätt ett intryck av att gemensamma system med automatik innebär mer krångel, men till skillnad från många andra EU-projekt är införandet av euron ett steg mot ett förenklat företagande. Med den gemensamma valutan skulle många egenföretagare kunna ägna sig mindre åt valutaspekulation och mer åt sin verksamhet. Totalt ökar kostnaden, för både export och import, med två procent på grund av att vi använder olika valutor. På en öppen europeisk marknad med hård konkurrens kan en prisökning på två procent innebära ett förlorat kontrakt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X