”Mindre byråkrati kan bli lyft för nyanlända”

Ungefär var fjärde inskriven i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har minst två års eftergymnasial utbildning. Svenskt Näringsliv föreslår nu tre reformer i syfte att snabbare få dem att bli självförsörjande, skriver Mikaela Almerud.

Under strecket
Publicerad

Om de drygt 50 000 personer som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är representativa för de asylsökande har hälften grund­skole­utbildning eller lägre, skriver Mikaela Almerud.

Foto: Bertil Ericson/TT

Mikaela Almerud

Foto: Pressbild
Annons

Under 2015 sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige. Det är dubbelt så många som rekordåret 2014. De ­system de asylsökande omfattas av är ansträngda. Situationen kräver radikala lösningar som kan avlasta systemen genom att ta tillvara varje enskild möjlighet att luckra upp byråkrati och öka effektiviteten i mottagande- och integrationsprocessen.

En stor utmaning är att utbildningsnivån skiftar kraftigt bland de asylsökande. Det finns därför heller inte något förslag som i sig själv förbättrar möjlig­heten för alla att komma i egen försörjning. Olika grupper kräver olika insatser.

Annons
Annons
Annons