Annons

Mindre antibiotika bör inte vara ett självändamål

Foto: HASSE HOLMBERG/SCANPIX
Publicerad

Otto Cars (Brännpunkt 16/7) menar att vi måste minska den onödiga antibiotikaanvändningen. Forskningen är osäker på vad som utgör en onödig konsumtion. Antibiotikaresistensen har alltid funnits genom det naturliga urvalet. De bakterier som kan överleva i miljön för de egenskaperna vidare, oavsett hur antibiotikakonsumtionen minskas.

Dagens politik riskerar att ge intrycket att hotet är ett ensidigt välfärdsproblem som lägger skulden på patienterna och läkarna. Det hotar den valfrihet som blivit en självklar del av välfärden. Forskningen vet inte säkert vilka effekterna på resistensen blir av att minska antibiotikaförbrukningen, ens om den svenska politikens mål uppfylls. Vilka följdsjukdomar och komplikationer kan inte stoppas vid minskat bruk? Politikens nytta bör inte mätas i att läget kunde vara värre, utan om politiken är effektiv i relation till patienternas hälsa och sjukvårdens funktion.

Annons
Annons
Annons
Annons