Till SvD.se
SvD Perfect Guide
Krönika

Hugo Rehnberg:Min tid som brat var ett konstprojekt

Hugo Rehnberg
Foto: Alamy
Text: Hugo Rehnberg - 8 oktober 2021
Annons

Aha-ögonblicken inträffar mer sällan ju äldre man blir, men ibland tjongar det till. Som häromdagen, när jag läste om den danske konstnären Jens Haaning som stal pengar från ett konstmuseum i Ålborg men försvarade sig med att stölden var del i ett konstprojekt. Museet lånade ut en halv miljon danska kronor till Haaning, för att användas i ett verk som visualiserade löneskillnader. Under arbetets gång kom Haaning dock på andra tankar och när museet väl fick konstverket innehöll det inga kontanter, utan två tomma ramar. Haaning kallade verket Take the money and run.