”Min sambo är berövad 99 procent av sitt liv”

Situationen är fruktansvärd för alla svårt lidande som mer eller mindre blivit ruinerade på precis allt i livet på grund av ME. Men med snabb diagnostik och korrekt information hade många sannolikt kunnat klara av stora delar av dagarna utan hemtjänst eller annan hjälp. Det skriver Henrik Fransson, anhörig till ME-drabbad.

Under strecket
Publicerad

Tomma skor utanför Whitehall i London i en aktion 2016 för att uppmärksamma sjukdomen ME/CFS. Skorna representerar personer som inte kan jobba eller delta i socialt liv på grund av sin sjukdom. Till höger Henrik Fransson, anhörig till en drabbad.

Foto: IBL, privat
Annons

Samhället skulle kunna spara stora summor genom att klassa ME som en akut, allvarlig sjukdom, samt satsa på forskning för att hitta effektiva behandlingar. De drabbade behöver snabbt diagnosticeras och få korrekt information om hur de ska hantera sin sjukdom – med så kallad pacing – för att minska risken för ytterligare försämring.

Det saknas kunskap om och förståelse för att ME är en av de hårdast drabbande kroniska sjukdomar som finns. Cirka 40 000 uppskattas vara drabbade i Sverige, varav 10 000 är så svårt sjuka att de är bundna till sitt hem eller till och med sängbundna dygnet runt – ruinerade på precis allt i livet och isolerade från både familj och vänner. Trots detta står nästan alla utan vård. De flesta primärvårdsläkare saknar helt kunskap om ME eller har fel bild av sjukdomen. Vidare finns det i Sverige endast ett enda landsting (Stockholm) med landstingsansluten, kompetent biomedicinsk specialistvård.

Annons
Annons
Annons