Annons
X
Annons
X
Konst
Recension

Kate Millett Farm Milletts porträtt skär genom tid och verk

(uppdaterad)

Kate Millett Farm

Genre
Övrig
Var
Marabouparken

Tom 27 november

Hon sitter långt inne i fotografiet, kvinnan med det vita håret som plirar fram bakom högar med böcker och dokument. Det är både ett typiskt och otypiskt porträtt. Hur ofta har vi inte sett konstnären eller författaren avbildad i sin ateljé eller vid sitt skrivbord? Ändå finns det inget typiskt med Kate Millett, kvinnan i bilden.

Sisters of Jams (Mikaela och Moa Krestesen) utställning är ett porträtt av konstnären, författaren och aktivisten. Milletts liv och verk speglas genom fragment i form av film, foto, musik, arkivmaterial och hennes egna screentryck.

Att leva, skrev Walter Benjamin, är att lämna spår efter sig. Bland de mest märkbara spåren från Millett räknas hennes bok Sexualpolitiken 1970, där hon introducerade ”patriarkatet” som en nyckel för att låsa upp hemligheterna bakom ett mansdominerat samhälle.

Annons
X

I sina många böcker har hon våghalsigt och utlämnande skrivit om sig själv i kampen för homosexuellas rättigheter, kvinnors ställning i Iran, eller för att upplysa om hur psykiatri till viss del bygger på övergrepp mot individens integritet. Pionjären Millett har ofta fått rätt.

Utställningen är lika mycket dokumentation av platsen och kollektivet som Millett skapade i Poughkeepsie utanför New York. Fotografierna skildrar de många rummen, en gång fyllda med liv och kreativitet, i dag befolkade av Millett och hennes begränsade rörlighet, hårt prövad av ett ekonomiskt magert liv.

I ett av fotografierna ser vi på håll hur den gamla kvinnan flyttat över från sin rullstol till en trädgårdsstol. Bredvid sitter en yngre kvinna och samtalar i en underskön och solstänkt glänta, dränkt i höstens alla färger. En typisk bild kanske av författaren och hennes lärjunge.

Porträttet av Millett skär igenom tid och verk, person och myt, men det skärskådar lika mycket nuet. Vad gör vi i efterföljande generationer med våra pionjärer? De som likt Kate Millett banat vägen men kanske också stått i vägen. Genom Kate Millett Farm skapas en dialog mellan generationer, snarare än en ensidig vördnad, även om hela utställningen är vördnadsfull.

Scenen vid sjön fångar hur vi har en blick mot framtiden, med ansvar att fortsätta bevaka kvinnors rättigheter och motarbeta samhällets orättvisor, och en blick bakåt mot den historia som Millett och hennes medsystrar skapat. Det är poetiskt och politiskt, sorgstämt och stärkande.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X