Annons

”Miljözonen blir ett miljöproblem”

Hornsgatan på Södermalm i Stockholm.
Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Foto: Tomas Oneborg

Att införa miljözoner på en enda gata i Stockholm är enbart en symbolhandling. Debatten om miljözoner har fått nybilsköpare att gå över från dieselbilar till bensinbilar som har 25 procent större koldioxidutsläpp. Det skriver S-politikerna Emilia Bjuggren och Jan Valeskog i Stockholm.

Under strecket
SvD
Publicerad

Emilia Bjuggren och Jan Valeskog.

Foto: Pressbilder

Den borgerliga majoriteten i Stockholm beslutar på måndagen att utan faktaunderlag införa miljözoner på Hornsgatan år 2020. Miljözoner som tvärtemot vad namnet antyder riskerar att ge negativa effekter på klimatet. Zonen gäller för så kallade Euro 4 dieselfordon som endast utgör 6 procent av trafiken för lätta fordon, samt en del äldre företagsbilar. Detta kommer inte få någon mätbar effekt för luftkvaliteten i området, resultatet riskerar istället att bli en växling till bensinbilar de närmaste åren som ökar utsläppen av koldioxid (CO2) med hundratusentals ton.

Den viktigaste åtgärden för luftkvaliteten i staden är miljözoner för tunga fordon som står för nästan hälften av alla kvävedioxidutsläpp (NO2) i Stockholms innerstad år 2017. Redan år 1996 införde Socialdemokraterna under stora protester miljözoner i Stockholm (samt Göteborg och Malmö) för äldre lastbilar och i januari 2021 kommer förbudet även omfatta Euro5 lastbilar, vilket vid full efterlevnad kommer att innebära nästan en halvering av utsläppen av NO2 från tunga fordon i Stockholms innerstad.

Annons
Annons
Annons