X
Annons
X

”Miljöskäl talar för mer begränsad invandring”

Viktiga perspektiv saknas i debatten om migration och invandring. Ett lands befolkningspolitik får stora konsekvenser för miljöfrågor som konsumtion, resursförbrukning, utsläpp av växthusgaser och exploatering av natur, skriver flera professorer och forskare.

”Befolkningspolitik bestäms i stor utsträckning på nationell nivå, där miljö bör stå i fokus – för nya generationer, för våra ekosystem och vår natur, och för landets fotavtryck”, skriver artikelförfattarna.
”Befolkningspolitik bestäms i stor utsträckning på nationell nivå, där miljö bör stå i fokus – för nya generationer, för våra ekosystem och vår natur, och för landets fotavtryck”, skriver artikelförfattarna. Foto: Tomas Oneborg

Vi behöver framgent minst 80 000 nya bostäder per år, uppger Boverket. Skälet är "en prognos netto på ytterligare 100 000 fler invånare per år i vårt land under överskådlig tid, drivet av migration". Vi framhåller här att antalet människor i landet bestäms av val bland alternativ som bör analyseras närmare, samt att miljökonsekvenser bör vara centrala för valet.

”Befolkningspolitik bestäms i stor utsträckning på nationell nivå, där miljö bör stå i fokus – för nya generationer, för våra ekosystem och vår natur, och för landets fotavtryck”, skriver artikelförfattarna.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Sveriges befolkning fram till år 2100 under olika scenarier för migration. Tre nivåer på invandring (1–3) gör stor skillnad för utfall, och för effekter på miljö.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X