”Miljörörelsen behöver bli mer konstruktiv”

Kanske visar det sig att uranbrytning och fortsatt utveckling av kärnkraft kan bidra till att minska behovet av de andra gruvorna, skriver Christian Ekberg och Mattias Lantz i en replik.
Kanske visar det sig att uranbrytning och fortsatt utveckling av kärnkraft kan bidra till att minska behovet av de andra gruvorna, skriver Christian Ekberg och Mattias Lantz i en replik. Foto: Anders Ahlgren

När miljörörelsen lyfter kärnkraftens miljöproblem brukar motviljan till kraftslaget övertrumfa faktiska miljöhänsyn. Debattinlägget av Hans Levander och Olov Holmstrand från Naturskyddsföreningen följer samma mönster och indikerar mer deras aversion mot kärnkraft än en saklig redogörelse av problemen, skriver professor Christian Ekberg och forskaren Mattias Lantz i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Fjärde generationens kärnkraft avser ett system där kärnbränslecykeln sluts genom att bränslet används mer effektivt än i dag genom en kombination av så kallade snabbreaktorer, återvinningsanläggningar för klyvbara ämnen samt nytillverkning av återvunnet bränsle. Med ett sådant system behöver vi inte bryta mer uran utan kan återanvända det bränsle som i dag mellanlagras samt att behovet för isotopseparation försvinner vilket innebär att kopplingen till kärnvapen blir väsentligt svagare. Snabbreaktorer har visat sig fungera väl sedan 1951 då den första kraftproducerande reaktorn EBR-1 var av det slaget. Ett annat exempel är BN-600 i Ryssland som producerat el till nätet sedan 1980. Alla delar som behövs för ett slutet fjärde generationens system har testats separat men ännu inte kopplats samman i stor skala.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons