Annons

”Miljöregler för avlopp bör tolkas mer balanserat”

Foto: Christine Olsson/TT

Det behövs nya allmänna råd när det gäller enskilda avlopp och en mer balanserad rättspraxis ute i kommunerna. Det skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp, i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Foto: PrivatBild 1 av 1

I en artikel som publicerades i SvD den 8 september förklarade jag att övergödning inte är ett generellt problem i Sverige och att små avlopp har en liten påverkan för näringstillståndet i sjöar och hav. Jag förklarade också att särskilda krav på fosforrening, utöver det skydd som marken ger, sällan är motiverade ur miljö- och kostnadssynpunkt.

Inte oväntat reagerade Anders Mårtensson, vd för VVS-fabrikanternas råd på dessa påståenden (SvD 10/9). Mårtensson och hans medlemmar ser ju risken att förlora stora belopp i inkomster om det jag skriver stämmer. Jag har även noterat att Havs- och vattenmyndigheten inte har kommenterat mitt inlägg. Detta beror sannolikt på att man där känner till att forskare och experter inom vattenvård håller med mig i min problembeskrivning.

Annons
Annons
Annons